MEDICOR

Centrum Rehabilitacji Medycznej

ul. OSIEDLE ROBOTNICZE 50

Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18
Rejestracja: tel. 75 647 03 91

Terapie

 

Centrum Rehabilitacji Medycznej Medicor oferuje szeroki zakres usług:
I. KINEZYTERAPIA

- terapia wg koncepcji  NDT Bobath,
- terapia metodą Vojty,
- ocena narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych,
- terapia manualna kręgosłupa i stawów,
- terapia metodą PNF ( reedukacja nerwowo mięśniowa ),
- korekcja wad postawy, skolioz,
- ćwiczenia specjalne.

II. FIZYKOTERAPIA
1. Elektroterapia.
- galwanizacja, jonoforeza,
- elektrostymulacja, elektrodiagnostyka, Tonoliza,
- prądy diadynamiczne ( DD ),
- prądy TENS,
- prądy Traberta,
- prądy interferencyjne,
- prądy Kotza,
- terapia łączona ( ultradźwięki i różnego rodzaju prądy ).
2. Pole magnetyczne małej częstotliwości.
3. Ultradźwięki, fonoforeza, elektrofonoforeza.
4. Światłolecznictwo.
- laseroterapia,
- naświetlanie światłem podczerwonym – lampa Lumina

III. MASAŻ
- klasyczny, segmentrny, drenaż limfatyczny, masaż „chiński”

IV. REHABILITACJA STOMATOLOGICZNA

- ból i zawroty głowy,

- ból twarzy i szyi,

- wzmożone napięcie mięśniowe w trakcie leczenia ortodontycznego,

- bruksizm (zgrzytanie zębami),

- trzaski i przeskakiwania w stawach skroniowo-żuchwowych,

- nieprawidłowa ruchomości żuchwy (zbaczania żuchwy, ograniczone lub nadmierne otwieranie ust),

- napięciowy ból głowy,

- ból podczas gryzienia, żucia, ziewania,

- urazy i stany po operacji w obrębie narządu żucia

V. TERAPIA LOGOPEDYCZNA
- diagnoza logopedyczna,
- ocena funkcji biologicznych dziecka ważnych dla rozwoju dziecka,
- wskazania terapeutyczne,
- terapia logopedyczna,
- instruktaże dla rodziców/opiekunów.

VI. Integracja sensomotoryczna

VII. Kinezjologia edukacyjna

VIII. Profesjonalna pomoc w doborze sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego

Rehabilitacja w Centrum Rehabilitacji Medycznej Medicor prowadzona jest stacjonarnie
i wyjazdowo ( w domu pacjenta ).
W Centrum Rehabilitacji Medycznej Medicor szczególny nacisk położony jest na udzielanie pomocy specjalistycznej na możliwie najwyższym poziomie. Pracują tu bardzo doświadczeni i zaangażowani specjaliści, stale poszerzający swoją wiedzę, a pacjentom oferowana jest pełna indywidualizacja prowadzonej terapii. Dlatego mamy nadzieję,
że działalność nasza wyróżnia się wśród innych placówek i przyczyni się skutecznie do obniżenia liczby osób niepełnosprawnych w regionie.
Naszą ambicją jest budowanie wizerunku firmy na miarę nowego wieku. Przyjaznej
i dbającej o dobro pacjenta. Pełniącej rolę lidera w jakości usług medycznych w naszym regionie.

Galwanizacja-  jest to zabieg  elektroleczniczy  polegający na zastosowaniu stałego napięcia elektrycznego  w ciele pacjenta pomiędzy dwoma elektrodami. W tkankach, które znajdują się w obrębie stałego napięcia powstają procesy fizykochemiczne.

Działanie prądu stałego na organizm:

  • Zwiększenie pobudliwości nerwów i mięśni
  •  Przeciwbólowe
  • Przyspiesza procesy regeneracji
  • Poprawa i przyspieszenie procesów wewnątrz tkankowych


Jonoforeza – polega na wprowadzeniu do tkanek w celach leczniczych za pomocą prądu stałego jonów leków, ulegających dysocjacji elektrolitycznej w wodzie. Do jonoforezy oprócz wodnych roztworów leków można stosować leki w hydrofilnych żelach i maściach.

Elektrostymulacja – wykorzystywany jest tu prąd stały  impulsowy (płynący z przerwami). Elektrody  umieszcza się na skórze w miejscach zwanych punktami elektromotorycznymi. Celem zabiegu jest pobudzenie mięśni do skurczu. Wykonuje się elektrostymulację mięśni porażonych (z uszkodzonymi nerwami doprowadzającymi impulsy) jako substytut naturalnych pobudzeń oraz zdrowych w celu wzmocnienia ich lub poprawy krążenia obwodowego.

Prądy diadynamiczne – są to prądy modulowane niskiej częstotliwości, które powstają w wyniku nałożenia  prądu sinusoidalnego na prąd stały. Uzyskuje się sześć rodzajów prądów DD mających zróżnicowane działanie ( MF, DF, CP, LP, RS, MM ). Wykazują one działanie przeciwbólowe , poprawiają krążenie, zmniejszają napięcie mięśni.

Prądy TENS – jest metodą przezskórnej stymulacji elektrycznej stosowaną zarówno  do objawowego leczenia przewlekłych zespołów bólowych, jak i do zwalczania ostrych bólów.

Prądy interferencyjne – działają na zasadzie wykorzystania interferencji dwóch prądów o średniej częstotliwości bezpośrednio w tkance. Działają bezpośrednio na mięśnie, nerwy, poprawiają ukrwienie i odżywienie tkanek.

Prądy Kotza – inaczej zwana „stymulacją rosyjską”, i dotyczą generatora prądu o średniej częstotliwości (2500Hz) zmodulowanej do częstotliwości niskiej z zaznaczonymi efektami pobudzenia ruchowego. Prądy stosowane są do elektrostymulacji mięśni osłabionych, powodują wzrost siły i przyrost masy mięśniowej.

Terapia Łączona ( ultradźwięki i różnego rodzaju prądy)to metoda polegająca na jednoczesnej aplikacja dwóch lub więcej rodzajów energii.

Elektrofonoforeza – jest to zabieg polegający na  wprowadzania leków przez skórę przy jednoczesnym użyciu fali ultradźwiękowej i prądu elektrycznego. W trakcie zabiegu dochodzi do zogniskowania wpływów pola elektrycznego i fali ultradźwiękowej w obszarze wchłaniania leku

Manualny Drenaż limfatyczny – jest jednym z działań fizjoterapeutycznych, służy poprawieniu przepływu chłonki w układzie limfatycznym. Jest obecnie najbardziej efektywną metodą leczenia obrzęków zastoinowych, onkotycznych, zapalnych, usprawnienie transportu soli mineralnych i wody oraz procesów immunologicznych.

 

Zajrzyj do nas!

medicor-023 medicor-012 medicor-051 medicor2-264 medicor-017